THREATED CASE of STUDY (TCS)
Desert View
LAN WAN
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
požiadavky

Navrhnúť sieť pre správu škôl v kraji, ktorá bude obsahovať LAN siete pobočiek a WAN sieť prepájajúcu siete pobočiek a poskytujúcu dátovú konektivitu s prístupom na Internet, ktorý bude garantovaný každému.
Pri návrhu ber do úvahy, že sieť by mala plnohodnotne pracovať najbližších 7-10 rokov a teda návrh by mal zahrňať nároky na rast priepustnosti siete. Použitý komunikačný protokol bude TCP/IP. Priepustnosť siete LAN je minimálne 1Mbps pre každého užívateľa.
RCNA Kosice, 4. semester - Trnka Vladimir /apríl 03/
-