O nás
== MAJO ==
== TOMI ==
Úvodom
O mne
Praxe
Projekty
Linky
Telekomunikačná služba hlasového portálu.

Tak toto je téma mojej diplomovej práce a pracoval som na tom aj s prestávkou ... no, dosť dlho :) . Nie, nebol som na to sám. Na Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, TU FEI v Košiciach sa s touto témou začali zaoberať v roku 2000. V roku 2001 som sa predbežne dohodol s pánom doc.Ing. Jozefom Juhárom, CSc na téme diplomovej práce. Mojím konzultantom bol Ing. Slavomír Lihan, ktorému patrí veuká zásluha, že sme to dotiahli do konca. Ak máte záujem sa o tom dozvedieť podrobnejšie tu nájdete stručný popis , ktorým som danú prácu prezentoval na cVOČke a doktorandskej konferencii.

O čo vlastne ide:
Jedná sa o hlasom ovládanú službu - interaktívneho telefónneho zoznamu. Použitím tejto služby dostane používateu telefónne číslo pre požadovaného zamestnanca Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity Košiciach. Služba bola implementovaná a testovaná v prostredí verejnej telefónnej siete.

Cisco Network Academy.

Ukončenie prvej etapy štúdia (4 semestre) na Cisco akadémii si vyžiadalo vypracovať záverečnú štúdiu.
... anywhere I roam where I lay my head is home